Mỏ Hàn Thiếc Gas

Mỏ Hàn Thiếc Dùng Khí Gas

Mỏ Hàn Thiếc Búa

Hàn búa (Hammer) là loại mỏ hàn có trọng lượng rất lớn trên dưới 2kg (theo model). Trọng lượng lớn, mỏ hàn cho phép lưu giữ 01 lượng nhiệt cực lớn cho phép hàn mối hàn cần nhiệt lượng lớn như: cáp, tấm kim loại tản nhiệt nhanh,...